Рысбай Исаков, манасчы: «Манасчылык — бул өзгөчө өнөр, кайталангыс талант»

Рысбай Исаков залкар манасчыларыбыздын ордун баскан азыркы залкарлардын бири десек аша чапкандык болбойт. Рысбай менен маегибиз Манас тууралуу ким кандай ой жооруп жүргөндүгү, жаш манасчыларга кантип таалим-тарбия берүү керектиги, «Манас-мурас» Continue Reading →